Skip links
Grup d'habitatges Sant Josep, a Cal Rosal (Olvan)

Habitatges obrers a Cal Rosal

Interior del bloc d’habitatges Sant Josep de Cal Rosal

Acompanyats per Josep Badia i Burniol, membre de l’ACE de cal Rosal, Josep Cunill i Rosa Serra i Rotés, de l’Àmbit de Recerques del Berguedà, el diumenge 23 d’octubre, es va organitzar una visita singular als dos grups d’habitatges que l’empresa de Cal Rosal va construir pels seus treballadors.

El Grup Sant Josep, conegut també com els pisos nous, es un edifici singular construït pels Rosal l’any 1922-1925 que consta de 14 habitatges a la planta baixa i 14 habitatges mes en cada un dels tres nivells superiors.

Aquest és un grup singular d’habitatges, únic a la comarca pel seu sistema de construcció, ja que
està format per tres quadrilàters enganxats i formant tres patis interiors, partits per un corredor central i altres de laterals, que serveixen per accedir a cada habitatge. Una única porta situada a la façana principal, dona accés a tot l’edifici.

El Grup Sant Ramon, és un conjunt d’habitatges construït entre 1946 i 1952, format per 87 cases unifamiliars adossades, cada una amb el seu pati, constituint l’idíl·lic concepte de “la cesta i l’hortet” posat de moda en temps republicans. Les cases formen set carrers de diferents llargada, on s’hi barregen, de forma aleatòria, 23 cases que només tenen planta baixa amb 64 que tenen planta baixa i pis.

L’any 1959 es declararen “Habitatges protegits” per l’Instituto Nacional de la Vivienda i el 1989 se’n va iniciar la venda a través de l’Institut Català del Sòl, organisme al qual havien estat transferits l’any 1985.

Grup Sant Ramon

Grup Sant Josep

Leave a comment

Explore
Drag