Skip links

Restauració de la Torre Nova de Cal Pons

Torre Nova de Cal Pons

L’estiu de 2022 es va completa la primera fase de les obres de restauració a la Torre Nova de Cal Pons, una actuació que ha suposat la rehabilitació de l’edifici, recuperant les seves parts originals i deixar-lo a punt per completar la total restauració dels interiors.

Per aquest motiu, la historiadora Rosa Serra va fer una visita guiada el diumenge 2 d’octubre, Festa Major del Roser, per les diferents dependències de l’edifici, amb explicacions sobre la riquesa dels elements arquitectònics i decoratius que encara conserva, les funcions de cada espai així com aspectes de la història que aquest edifici va viure els primers anys de ser construït, per part de la família Pons.

Inaugurada el 1897, la Torre Nova està situada en un entorn enjardinat en el que hi ha altres edificis significatius com la torre vella, el convent i l’església. Tot el conjunt de la colònia està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

La Torre Nova és un edifici de planta quadrada de la qual sobresurten dos cossos poligonals, un a llevant, on hi ha l’entrada principal i un altre a ponent en forma de tribuna, i distribuït en planta baixa, dos pisos i golfes.

Vestíbul d’entrada a la Torre Nova

L’única decoració es situa a les portes i finestres en un estil clarament gòtic, amb decoracions florals, de bestiari medieval i gàrgoles. Les obertures també estan emmarcats per motllures que recorden l’esquema de la torre vella. De la torre cal destacar el repertori decoratiu a l’interior, especialment el situat al vestíbul, on es representen temes al·legòrics als continents, així com les sales, decorades amb temes adients a les seves funcions.

Explore
Drag