Skip links

Qui som?

Associació d’Amics de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat és una associació que, a l’empara de l’article 22 de la Constitució, regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei  4/2008,  de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Les finalitats de l’associació són:

  • Fomentar, promoure i divulgar els valors històrics, culturals, patrimonials i naturals del conjunt de colònies industrials de l’Alt Llobregat, així com també dels aspectes socials i ambientals del seu entorn fluvial que configuren un paisatge únic i singular d’aquest territori al costat del riu Llobregat.
  • Vetllar per la preservació del patrimoni arquitectònic i de l’entorn natural d’aquests enclavaments històrics, pel desenvolupament de les persones que hi viuen i de les empreses que hi realitzen les seves activitats.
  • Desenvolupar projectes, programes i estratègies orientades a promoure la difusió i el coneixement d’aquest patrimoni cultural i natural així com de la seva preservació i millora.
  • Realitzar accions i activitats educatives, artístiques i culturals a l’entorn de les colònies industrials, així com promoure la realització d’estudis i treballs de recerca històrica, social i mediambiental vinculades en aquest àmbit geogràfic.
  • Promoure la participació de les persones vinculades a les colònies i el seu entorn industrial en el conjunt de programes i activitats que s’organitzin dins el seu àmbit.

Per aconseguir aquestes finalitats, l’associació du a terme les activitats següents:

Organització d’activitats culturals com cicles de xerrades, seminaris i simpòsiums vinculades a la història de la industrialització d’aquest territori de l’Alt Llobregat, així com altres activitats de divulgació de la seva història i patrimoni al voltant del moviment obrer al llarg de la història.

Contacta’ns: info@amicscoloniesllobregat.cat

Explore
Drag