Skip links

X Jornades de les Colònies 2022

Jornades colònies 2022

Organitzat conjuntament amb el Museu de la Colònia Vidal, durant el mes d’octubre de 2022 va tenir lloc un programa d’activitats per donar a conèixer i difondre diferents aspectes del patrimoni cultural de les colònies.

Aquest programa, realitzat en col·laboració amb l’Àmbit de Recerques del Berguedà, va comptar amb un tota de sis activitats com van ser visites a les obres de restauració de la torre nova de Cal Pons, un passeig per Viladomiu Nou, una descoberta pel patrimoni arquitectònic de Cal Prat, un recorregut pels habitatges obrers de Sant Josep i Sant Ramon de Cal Rosal, un repàs a l’obra de l’arquitecte Alexandre Soler i March a l’Ametlla Monegal, i la presentació del llibre «De pagesos a cotoners. La industrialització de Catalunya a través de la família Vidal» al Museu de la Colònia Vidal.

Totes les activitats d’aquest programa van ser gratuïtes i van atreure a nombroses persones.

  • La restauració de la Torre Nova de Cal Pons, visita explicativa amb Rosa Serra i Rotés. 2 d’octubre
  • Un passeig per Viladomiu Nou, visita guiada amb Neus Santamaria. 8 d’octubre
  • «De pagesos a cotoners. La industrialització de Catalunya a través de la família Vidal» presentació del llibre a càrrec del seu autor, Llorenç Ferrer, i Rosa Serra Rotés, al Museu de la Colònia Vidal. 9 d’octubre
  • L’empremta de l’arquitecte Antoni Darder i Marsà a Cal Prat, visita guiada amb Rosa Serra i Rotés. 16 d’octubre
  • El grup d’habitatges de Sant Josep i Sant Ramon de Cal Rosalvisita guiada amb Josep Badia i Burniol, membre de l’ACE de Cal Rosal, Josep Cunill i Rosa Serra i Rotés. 23 d’octubre
  • L’obra de l’arquitecte Alexandre Soler i March a les colònies del Llobregat, conferència a càrrec de Raquel Lacuesta al l’església de l’Ametlla de Casserres. 29 d’octubre

Explore
Drag